خانه ریاضیات شهرضا
جشنواره پرواز بادبادک ها ویژه دانش پژوهان پایه دوم تا ششم ابتدایی باشگاه ریاضیدانان جوان ۳ مرداد۹۸ در باغ بانوان شهرضا

 

جشنواره پرواز بادبادک ها ویژه دانش پژوهان پایه دوم تا ششم ابتدایی باشگاه ریاضیدانان جوان

دانش پژوهان عزیز دوره ابتدایی با حضورتان در روزپنجشنبه    ۹۸/۵/۳  از ساعت شش و نیم عصر در باغ بانوان شهرضا به همراه بادبادک ها ی دست سازتان لحظات خاطره آمیز و ماندگاری بیافرینند.