خانه ریاضیات شهرضا
برگزاری جلسه مشاوره ی تحصیلی با موضوع روش مطالعه برای دانش آموزان متوسطه دوم در روز ‍پنجشنبه ۱۴ شهریور ۹۸

برگزاری جلسه مشاوره ی تحصیلی با موضوع روش مطالعه برای دانش آموزان دهم و یازدهم در خانه ریاضیات شهرضا با سخنرانی خانم صهبا در روز پنجشنبه ۱۴ شهریور ۹۸ صورت گرفت با تشکر از سرکار خانم صهبا و دانش پژوهان عزیزی که در جلسه شرکت نمودند . برای همه آرزوی موفقیت روز افزون داریم.