خانه ریاضیات شهرضا
برگزاری جشن تیزهوشان ۲۹ و ۳۰ خرداد ماه ۹۸

برگزاری جشن تیزهوشان در دو روز جداگانه  ۲۹ و ۳۰ خرداد ماه ۹۸ برای دوره ابتدایی و متوسطه اول