خانه ریاضیات شهرضا
برگزاری اولین همایش استانی آموزش ریاضیات و خلاقیت

جلسه ضمن خدمت شناخت بیشتر خود در روابط کاری و فردی در روز پنجشنبه 26بهمن ماه از ساعت 3الی 5 بعدازظهر ویژه اعضای محترم خانه ریاضیات برگزار میگردد.

در این جلسه تست شخصیت مایرز-بریگز از افراد گرفته خواهد شد .این تست یکی از شناخته شده ترین تست های شخصیت شناسی میباشد.