خانه ریاضیات شهرضا
نشریه

 

در طی سال ها فعالیت مستمر و با توجه به پتانسیل بالای علمی موجود، سعی و تلاش خانه ریاضیات شهرضا همواره بر این بوده است که زمینه انجام فعالیت های پژوهشی و از جمله هنر نوشتن (مقاله) را در بین اعضای خود گسترش دهد. در این راستا و برای نیل به این هدف، نشریه ای تحت عنوان فراز که به صورت گاهنامه یا ویژه نامه چاپ می شود تدوین و شماره های بسیاری از آن در اختیار عموم ریاضی دوستان شهر قرار گرفته است. در زیر، نمونه ای از آخرین ویژه نامه مربوط به دهه ریاضیات سال 1395 به صورت فایل الکترونیک قابل دسترسی می باشد.

 

 

لازم به ذکر است که با تلاش و پیگیری های مجدانه اعضای محترم اخیرا مجوز نشریه ای تحت عنوان خیام از وزارت محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی اخذ شده است و از سال 1397 این نشریه به صورت منظم، با فراخوان مقاله و بر اساس استانداردهای مجلات علمی از جمله حضور هیئت تحریریه و داوری مقالات به چاپ خواهد رسید.