خانه ریاضیات شهرضا

پروفایل پریسا جوهری


پریسا


جوهری


کارشناسی دبیری فیزیک

کارشناسی ارشد فیزیک ماده چگال،از سال ۸۹ سابقه تدریس فیزیک دبیرستان راهنمایی(دبیرستان دوره اول) و دانشگاه

E-mail:

p.johari95@gmail.com

tlg:

@johari_physic