خانه ریاضیات شهرضا

پروفایل سحر تقی پور


سحر


تقی پور


لیسانس ریاضی کاربردیتدریس سه پایه دوم مقطع ابتدایی و متوسطه اول در خانه ریاضیات از سال 85 تا کنون

تدریس پایه ششم در دبستان غیر دولتی گلهای زندگی از سال 88 تا کنون

خلق و خوی ثابت و آرام در کلاس

جدیت همراه با عاطفه

محترم شمردن دانش آموز 

ناراحت شدن از دانش آموز اما نه متنفر شدن از او