خانه ریاضیات شهرضا

پروفایل فرهاد مطهری فر


فرهاد


مطهری فر


کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 

دانشگاه علم و صنعت ایرانریاضیات پایه هفتم،هشتم،نهم

حسابان

حساب دیفرانسیل و انتگرال

ریاضیات عمومی ۱

ریاضیات عمومی ۲

معادلات دیفرانسیل 

ریاضیات مهندسی