خانه ریاضیات شهرضا

پروفایل زینت عسکری


زینت


عسکری


لیسانس ریاضی کاربردی دانشگاه کاشان

دوره های ضمن خدمت دوم تا نهم 

 از سال 83 تدریس ریاضی در پایه دوم تا نهم در خانه ریاضیات شهرضا.کلاسهای خصوصی و عمومی و باشگاه و تیزهوشان و...

سال 87و88 تدریس ریاضی در مقطع دبیرستان در دبیرستان شهرزاد اصفهان

از سال 89 معلم در مدرسه ابتدایی گلهای زندگی در پایه پنجم و سوم ابتدایی

از طریق تلگرام