خانه ریاضیات شهرضا
سمینار باشگاه ریاضیدانان جوان

یازدهمین دوره باشگاه ریاضیدانان جوان با حدود ششصد نفر دانش پژوه از پایه دوم ابتدایی تا متوسطه ی دوم در سی جلسه از تیرماه سال جاری آغاز به کار کرد و پس از برگزاری دو آزمون و نهایتا آزمون جامع در مهر ماه 96 به کار خود خاتمه داد ،مراسم اختتامیه در دو روز 3و4 آبان ماه در تالار سرو با حضور مدرسین ،دانش پژوهان و خانواده هایشان برگزار گردید