خانه ریاضیات شهرضا
برگزاری کلاس های تقویتی ویژه امتحانات نیمسال اول

دوره جدید کلاس های تقویتی ویژه امتحانات نیمسال اول در مقاطع مختلف آغاز گردید. در این کلاس ها که در 6 جلسه برگزار می گردد دانش آموزان به رفع اشکال و حل نمونه سوالات امتحانی می پردازند