خانه ریاضیات شهرضا
برگزاری کارگاه ریاضی ویژه تیزهوشان

در راستای تلطیف درس ریاضی و ایجاد روحیه نشاط و شادی روز گذشته کارگاه ریاضی جهت دانش پژوهان دختر دوره ابتدایی واحد ابتدایی واحد تیزهوشان برگزار گردید