خانه ریاضیات شهرضا
برگزاری مراسم بزرگداشت مقام معلم در خانه ریاضیات

مراسم تجلیل از مدرسان محترم خانه ریاضیات چهارشنبه 11 اردیبهشت با حضور هیات موسس خانه ریاضیات و جناب آقای دکتر کاظمپور استاد برجسته دانشگاه برگزار گردید. در این مراسم که با خوشامد گویی مدیرعامل خانه ریاضیات و سپس رییس هیات مدیره خانه ریاضیات آغاز گردید، آقای دکتر کاظمپور به بیان سخنان خود در مورد نقش معلم و آموزش در پیشرفت یک جامعه و مقایسه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه از این منظر پرداختند.در پایان مراسم با اهدای یادبودی از مدرسان خانه ریاضیات تجلیل به عمل آمد.