خانه ریاضیات شهرضا
برگزاری سیزدهمین سمینار باشگاه ریاضیدانان جوان در آبان ۹۸

برگزاری سیزدهمین سمینار باشگاه ریاضیدانان جوان در ۸ و ۹ آبان ۹۸ در تالار سرو شهرضا برگزار شد