خانه ریاضیات شهرضا
برگزاری جلسه هم اندیشی اعضا خانه ریاضیات

جلسه هم اندیشی اعضا خانه ریاضیات با حضور آقای دکتر احمدرضا یزدانیان، منتخب هیات موسس، آقای دکتر مسعود سبزواری نماینده کمسیون بان و همچنین آقای محمدجعفر قدیمی رئیس هیات مدیره در سالن اجتماعات دبیرستان سما تشکیل شد.
در ابتدای جلسه دکتر یزدانیان که مدیرت جلسه را به عهده داشتند ضمن تشکر از حاضرین به مسائل و مشکلات روز خانه پرداختند. سپس اعضای خانه موارد ودیدگاه های خود را ارئه دادند در ادامه همفکری وهم اندیشی با مدیر عامل، رئیس هیات مدیره و نماینده کمسیون بان جهت ارائه بهترین راهکار انجام شد. در آخر قرار بر تشکیل جلسات بعدی جهت پیشرفت حاصله از این برنامه و گزارشی ارائه گردد.