خانه ریاضیات شهرضا
برگزاری جشن تیزهوشان ۲۹ و ۳۰ خرداد ماه ۹۸

برگزاری جشن تیزهوشان ۲۹ و ۳۰ خرداد ماه ۹۸ در دو روز جداگانه برای دوره ابتدایی و متوسطه اول برگزار شد.