خانه ریاضیات شهرضا
اولین جلسه کلاس رباتیک

برگزاری ترم اول کلاس های رباتیک ویژه دانش آموزان ابتدایی در 12بهمن ماه آغاز شد