خانه ریاضیات شهرضا
برگزاری دوره ضمن خدمت "شناخت بیشتر خود در روابط کاری و فردی با تست MBTI"

جلسه ضمن خدمت شناخت بیشتر خود در روابط کاری و فردی در روز پنجشنبه 26بهمن ماه از ساعت 3الی 5 بعدازظهر ویژه اعضای محترم خانه ریاضیات برگزار میگردد.مدرس دوره مشاور فعال آموزش پرورش سرکار خانم ناجی هستند.

در این جلسه تست شخصیت مایرز-بریگز از افراد گرفته خواهد شد .این تست یکی از شناخته شده ترین تست های شخصیت شناسی میباشد.با انجام این آزمون فرد متوجه خواهد شد که درونگراست یا برونگرا همچنین در جمع آوری اطلاعات شهودی است یا حسی واز نظر شخصیتی احساسی یا منطقی میباشد به طور کلی این آزمون در رسیدن به موارد زیر به افراد کمک میکند

شناخت درست افراد از خودشان

داشتن ارتباط اجتماعی و عاطفی بهتر با دیگران

انتخاب بهترین رشته تحصیلی

رسیدن به موفقیت و پیشرفت شغلی و به دنبال آن کسب ثروت و جایگاه اجتماعی بهتر

داشتن یک ازدواج خوب

استخدام و جذب پرسنل در سازمان

حفظ و ایجاد انگیزه در پرسنل سازمان

و بسیاری موارد دیگر