خانه ریاضیات شهرضا
نتیجه قرعه کشی روز جمعه 4/2/94

مقدمه

واژه قرض الحسنه در ریشه لغوی به معنای بریدن است و انسان موقعی می تواند به چنان کارنیکی توفیق یابد که دلبستگی به مال و ثروت را از خود ببرد و قطع کند و گرنه به چنین توفیقی نخواهد رسید و معنی دیگر بریدن این است که قرض دهنده قسمتی ازاموالش را جدا کرده و به قرض گیرنده می دهد.

قرض الحسنه علاوه براینکه یک مسئله اجتماعی است، یک مسئله اخلاقی نیز هست زیرا این کار نیک روح برادری و عطوفت را زنده می سازد و موجب سلامت جامعه می شود. قرض دادن باید به صورت نیکو انجام شود که نیکویی آن را می توان از چند جهت تصور کرد:

آبرومندانه باشد.

بی منت باشد.

بدون چشم داشتی به سود و بهره باشد.

برای خشنودی خدا باشد.

از روی میل و علاقه باشد.

هدف آن کمک به دیگران باشد.

بدین جهت خانه ریاضیات درصدد برآمد که صندوق قرض الحسنه ویژه ی اعضای خانه ریاضیات به نام دانشمند ریاضیدان ایرانی تشکیل دهد. قرض الحسنه خیام از تاریخ 29/6/93 شروع به کار کرد و قرار بر این شد که صندوق از سال 94 اقدام به وام دهی کند، طی جلسه ای که در روز جمعه 4/2/94 با حضور اعضای مجمع صندوق برگزار شد، موارد زیر به تصویب رسید.

اولویت اعضا طبق قرعه کشی در این جلسه مشخص گردید.

هر عضو در هر اولویتی که باشد می تواند متقاضی وام باشد و در صورتی که از بین متقاضیان در اولویت قرعه کشی (با توجه به سقف تعداد وام گذاری) در خواستی ارائه نشده باشد، وام به وی تعلق می گیرد.

تقاضای وام از 25 تا 30 هرماه از طریق تماس با مسئول صندوق انجام گیرد و پرداخت وام یکم تا پنجم هر ماه انجام می شود.

مبلغ قسط و ماهیانه باید تا پنجم هر ماه به حساب واریز گردد و مبلغ پرداختی به همراه نام و نام خانوادگی ، تاریخ و چهار رقم شماره کارت از طریق پیامک به شماره 09105617794 ارسال گردد. ( خواهشمند است اعضا محترم در این مورد دقت و توجه لازم را مبذول بفرمایند تا در زمینه ثبت دقیق و به موقع مبالغ پرداختی شان با مسئول صندوق همکاری لازم را داشته باشند.)

مبالغ واریز شده اعضا طبق پرینت پیامکها توسط مسئول قرض الحسنه در دفتر صندوق ثبت می گردد. همچنین هر عضو موظف است مبالغ واریزی خود را با تاریخ در دفترچه حساب شخصی خود ثبت کند.

وام پرداخت شده طی 15 قسط و کارمزد 2درصد ( جهت هزینه جاری) و باضمانت یک فقره چک پرداخت شود.

هریک از اعضای خانه ریاضیات به همراه همسر و فرزندان خود می توانند عضو صندوق شوند.

عضوهای جدید صندوق در آخر لیست قرعه کشی قرار می گیرند.

اعضا می توانند ماهیانه خود را به صورت 3ماهه یا 6ماهه پرداخت نمایند.

هر عضو صندوق می تواند وضعیت صندوق را در هر زمانی از مسئول صندوق جویا شود و در صورت اعتراض، مورد را به بازرس خانه گزارش دهد.

در اسفندماه هر سال گزارش کتبی و شفاهی از عملکرد صندوق با برگزاری جلسه به اطلاع اعضا خواهد رسید.

افرادی که پیامهای اطلاع رسانی صندوق خیام از سامانه پیامکی خانه ریاضیات را در یافت نمی کنند، شماره آنها بلک لیست می باشد و جهت رفع این مورد با مخابرات تماس بگیرند یا شماره تماس دیگری به مسئول صندوق تحویل دهند.

:نتیجه قرعه کشی روز جمعه 4/2/94 به شرح زیر می باشد

پروانه مهدی پور

مرتضی آقابزرگی

مریم ماهر

شیما نوروزی

رقیه چوقادی

مصطفی دادخواه

سید اصغر میرنیام

اشرف افلاکی

ندا نوروزی

شهیر افلاکی

خدیجه حشمتی

سید علی علوی

زهرا شماعی

حامد محمودی

هاتف ستوده

مریم ناظم

علیرضا یزدانیان

مهتاب سبزواری

زهره صفرپور

محمدرضا ثقفی

محمدعلی فاتحی

اکرم جعفریان

مجتبی هاشمیان

مرضیه معصومشاه

محمدعلی یزدی

مینا رحیمیان

محبوبه قشونی

احمدرضا یزدانیان

مریم صفرپور

زهرا عرفان

مریم صدری

مهدیه انور

فرزانه هادی

شیما موسوی

مهدیه معصومشاه

زینت عسگری

مرضیه یوسفی

امین گرامی

الهه نیک اقبال

نهضت نیک اقبال

شیما همت

الهام علی نقی

اکرم عشقی

محمدجعفر قدیمی

زهرا عربی

سمیه کاظمپور

شیما آقاسی